Kiállítások

Időszakos kiállítások 2024
„Pelikán Güssing fölött – A Batthyány család 500 éve a várban”

A güssingi vár idén történelmi eseményt ünnepel: 500 évvel ezelőtt, 1524. június 30-án Batthyány Ferencet II. Lajos magyar király Güssing várával és uradalmával ruházta fel. Az évforduló alkalmából a „Pelikán Güssing fölött” című kiállítás betekintést nyújt a vár fejlődésébe a Batthyány család kapcsán öt évszázadon keresztül.

„Pelikán Güssing fölött”
A kiállítás Burgenland tartomány és a Burgstiftung Güssing (Németújvári Váralapítvány) együttműködésével jött létre, és három nyelven – németül, magyarul és angolul – kerül bemutatásra. Kilenc teremre terjed ki, és az első két teremben a várnak mint a Batthyányak ősi várának és hatalmi központjának funkcióit emeli ki. Itt mutatjuk be a családi vagyon kincseit és az archívum egyes részeit. Részletesen bemutatásra kerülnek III. Béla és fia II. Ferenc családtörténeti vonatkozásai, amelyek Güssingnek, mint a hatalom középpontjának és fő rezidenciának nagy korszakát jellemezték. Az utolsó, az összes birtokot egy kézben tartó Batthyányt, I. Ádámot tekintik a család minden későbbi tagja ősatyjának. Történetének egy különleges fejezete a ferences rendi kolostor alapítása a családi kriptával.

A „Pelikán Güssing fölött” című kiállítás egyedülálló lehetőség kínál arra, hogy megismerjük Güssing várának és a Batthyány családnak a gazdag történelmét.